www.health.sk - Vás zdroj medicínskych informácií

Vyhľadávanie

  

  V tejto časti www stránky môžete uzavrieť dohodu o poskytovaní lekárskej starostlivosti.
   Políčka, ktoré sú označené hviezdičkou musíte nutne vyplniť, lebo inak dohoda bude
   neplatná. Ak zadáte aj Vašu emailovú adresu, bude Vám zaslaný email, kt. bude
   potvrdzovať správnosť Vašej dohody o poskytovaní lekárskej starostlivosti..
  

   
Ako vyplniť dohodu o poskyt.
lekárskej starostlivosti_?

    Dohoda o poskytovaní 
    lekárskej starostlivosti medzi
    MUDr. Jozefom Timkovičom a
    pacientom nadobúda platnosť
    až po prvej návšteve pacienta
    našej ambulancii a po
    podpísaní tejto dohody.
 

    V prvom kroku vyplnte všetky 
     políčka, hlavne tie, kt. sú
     označené hviezdičkou *.
    Ak nevyplníte políčka ozna-
    -čené hviezdičkou, dohoda
    nebude akceptovaná a bude
    stornovaná.
 

   Ak ste vyplnili všetky potrebné
    informácie o sebe, tak ich
    starostlivo skontrolujte.
    Po splnení tejto podmienky
    môžete spokojne prejsť na
    tretí krok.
 

  
    Ak ste splnili 1. aj 2. krok
    môžete odoslať dohodu o
    poskytovaní lekárskej
    starostlivosti medzi
    MUDr. Timkovič Jozef a Vami.
    Stlačte  tlačítko  "Odošli
    dohodu"
 
 Vyplnte prosím tieto údaje

Poisťovňa:

   Online dohoda o poskytovaní lekárskej starostlivosti
                                      medzi
  MUDr. Timkovič Jozef , prakt. lekárom pre dospelých
                                         
a

 Priezvisko *:       Meno *:

 Trv. bydl.:
               Psč*:
       Mesto*:
            Ulica*:
        
 Telefón:             Email:

Prech. bydlisko
                         

Zamestnávateľ:
Doterajší lekár:  

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že v tomto polroku som sa neprihlásil do trvalej starostlivosti iného lekára.

Poučenie:
Pri nesprávnom uvedení údajov som si vedomý postihu podľa príslušných právnych predpisov.

Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.

         

   on line objednanie
   ordinačné hodiny
   zmluvné poisťovne
   kde nás nájdete


 | online objednanie | online dohoda | wap stránka | kde nás nájdete | wap nastavenie | napíšte nám | inzerujte u nás |
| ordinačné hodiny | zmluvné poisťovne | zdravotníctvo na internete | naša ambulancia | home |

©Copyright by Dr. Timkovič and Andyy, 2000. All rights rerserved.
Designed and programed by Andyy, 2000.