www.health.sk - Vás zdroj medicínskych informácií

Vyhľadávanie

  

  V tejto časti www stránky si môžete nastaviť Váš mobilný telefón na používanie služby wap.
  Vyberte si mobilný telefón pre rýchly prístup:

Nokia 7110 | Motorola Timeport P7389 a T2288 | Siemens C35i | Ericsson R320s

   
  Ako správne nastaviť telefón
 pre službu  WAP_?

    Informácie, kroré tu uvádzame
    sú súčasťou stránky Nextra a
    Globtel a.s. Podľa tohto
    návodu si nastavíte mobilný
    telefón na používanie služby
    Nextra Wap alebo Globtel Wap.
    
    Pozri tiež internetovú stránku
    Eurotelu www.eurotel.sk 
    Je tam nastavenie mobilného
     telefónu na Mobil Internet.

    V prípade problémov s
    nastavením Vášho mobilného
    telefónu kontaktujte
    Nextra Hotline , Globtel
    infocentrum
 
0905 600 600
    alebo výrobcu Vášho
    mobilného telefónu.
 

    V prvom kroku si vyberte
    mobilný telefón, ktorý
    vlastníte.
 

   Riadte sa podľa pokynov na
    obrazovke, popr. sa môžete
    pozrieť aj na iné www stránky,
    ktoré sa venujú mobilným
    telefóm a wap technológií. 
 
    Ak po po splnení podmienok
    Vám služba wap nefunguje
    správne, alebo neviete niečo
    nastaviť, kontaktujte sa na
    Nextra Hotline,
Globtel
    infocentrum
 
0905 600 600
   
alebo na výrobcu mobilného
    telefónu. 


    Zapíšte sa do mailing listu.
    Budeme Vám pravidelne 
    posielať informácie o našej
    web stránke.

Vložte svoju emailovu adresu a odošlite.

Prihlásenie
Odhlásenie

 

 

 

Nastavenie telefónu Nokia 7110 (6210) pre službu Nextra WAP a Globtel WAP

Skrátený popis:
Menu / Prehliadač (Services) / Nastavenia (Settings) / Nastavenia spojenia (Connection settings) / Vyber (Select) / Set1 / Možnosti (Option) / Upraviť (Edit)

Po potvrdení položky Edit je potrebné vyplniť tieto parametre:

Komplexný návod
1. v hlavnom menu telefónu nájdite položku Prehliadač (Service/Výber) 
2. stlačte Roller (Select), dostanete sa do podmenu, kde nájdite položku Nastavenie (Settings) 
3. v podmenu Nastavenia (Setting) vyberiete Nastavenia spojenia (Connection settings) a stlačíte Roller (Select/Výber) 
4. vyberiete si prvý profil a stlačíte tlačítko Možnosti (Option) 
5. dostanete sa do ďalšieho podmenu, kde vyberiete Upraviť (Edit) pomocou Roller (Select/Výber) 
6. v položke Upraviť (Edit) postupne zadáte nasledujúce parametre. 


Prednastavená (Homepage): http://wap.nextra.sk
                                                   http://wap.globtel.sk

Druh spojenia (Connection type): Dočasné spojenie 
Ochrana spojenia (Connection security): Vypnúť 
Nosič (Bearer): Dáta 
Vytáčané číslo (Dial-up number): 01915 
                                                           927

Adresa IP (IP adress): 148.122.161.115 
                                      
195.12.140.145

Typ autentizácie (Authentification): Normálne 
Typ prenosu dát (Data call type): analógové 
Rýchlosť dátového volania (Data call speed): 9600 
Meno používateľa (User name): wap 
Heslo (Password): wap 

Po zadaní parametrov je potrebné ešte v menu Menu / Prehliadač (Services) / Nastavenia (Settings) / Nastavenia spojenia (Connection settings) / Vyber (Select) / Set1 / Možnosti (Option) vybrať položku Aktivovať (Activate). Vrátiť sa do hlavného menu na položku Prehliadač (Service) a stlačiť Domov (Homepage).

Späť hore

   www.wapko.sk
   zoznam wap stránok na
   Slovensku aj v zahraničí.

   wap.nextra.sk
  
prvý wap portál na
   Slovensku

   www.mobil.sk
  
zaujímavosti zo sveta
   mobilných telefónov

  www.mobilmania.sk
  site pre vsetkých
  fanúšokov mobilných
  telefónov

  www.globtel.sk
  www.eurotel.sk

 

 

Nastavenie telefónu Motorola Timeport P7389 a T2288 pre službu Nextra WAP

Spustite WAP spojenie (položka Prístup na Internet v menu telefónu). Dlhším stlačením klávesy Menu sa dostanete do Menu prehliadača. Zvoľte položku číslo 7) Nastavenie:

Zvoľte potom položku 1) Primárne údaje - v nej nastavte nasledujúce dva parametre: 1) Primárne údaje - IP adresa: 148.122.161.115, Číslo portu: 9201 
Po nastavení údajov v položke 1) Primárne údaje zvoľte položku 3) Info o dátach pre nastavenie nasledujúcich šiestich údajov:
Telefónne číslo: 01915
Užívateľ: wap
Heslo: wap
Rýchlosť bps: 9600
Prekročený čas: 600
Typ linky: modem 

Späť hore

Nastavenie telefónu Siemens C35i pre službu Nextra WAP a Globtel WAP

Skrátený popis
Menu / Internet / Vybrať (select) / Tvary (profiles) / Ok / Tvar1 (Profile1) / Ok / Nastaviť (Settings)

Po potvrdení položky Nastaviť (Settings) je potrebné zadať parametre:

Komplexný návod 
1. stlačením položky Menu v úvodnej obrazovke sa dostanete do hlavného menu telefónu, kde nájdite položku Internet 
2. stlačením Vybrať (Select) sa dostanete do podmenu, kde nájdite položku Tvary (profiles) 
3. v podmenu Tvary (profiles) vyberiete prvú položku a potvrdíte OK 
4. dostanete sa do ďalšieho podmenu, kde vyberiete Nastaviť (Settings) a stlačíte OK 
5. v položke Nastaviť (Settings) postupne zadáte nasledujúce parametre. 

Názov tvaru (Profile name): Nextra 
                                                
Globtel

Vyt.číslo (Dial up number): 01915 
                                               
927

Typ volania (Call type): analógové 
Men.uživateľa (Log in name): wap 
Heslo (Password): wap 
IP adresy (IP adress): 148.122.161.115 
                                      
195.012.140.145

Port (port): 9201 
Štart.strana (Home): http://wap.nextra.sk 
                                    http://wap.globtel.sk
Oneskorenie (Linger time): 30 

Po zadaní parametrov je potrebné ešte v menu Menu / Internet / Vybrať (Select) / Tvary (Profiles) / Ok / Tvar1 (Profile1) / Ok / Nastaviť (Settings) vybrať položku Nastaviť (Activate).
Vrátiť sa do hlavného menu na položku Internet a stlačit štart.strana (Home).

Späť hore

Nastavenie telefónu Ericsson R320s pre službu Nextra WAP

Skrátený popis
Menu / WAP Služby (WAP Services) / Nastav. WAP (WAP Settings) / Profile1. Po potvrdení položky Profile1 je potrebné vstúpiť do podmenu Komunikácia (Access). Treba zvoliť Typ komunikácie (Access Type ) ako GSM Data. Následne je potrebné zvoliť podmenu GSM Data a Brana (Gateway) a vyplniť parametre spomínané nižšie.

Komplexný návod 
1. stlačením položky Menu v úvodnej obrazovke sa dostanete do hlavného menu telefónu, kde nájdite položku Služby WAP (WAP services), predposledná záložka zľava 
2. stlačením OK sa dostanete do podmenu, kde nájdite položku Nastav.WAP (WAP Settings) a vyberiete položku Profile1 potvrdením OK 
3. v podmenu Profile1 máte možnosť zmeniť si nazov profilu pomocou Premenovať (Rename) 
4. ďalej zvolíte Zmeniť dom.str. (Edit Homepage) 
5. v tomto podmenu zmeníte položku Názov (Title): Nextra / Globtel a položku Adresa URL (Address): http://wap.nextra.sk / http://wap.globtel.sk 
6. nasleduje vstup do podmenu Komunikácia (Access), kde je potrebné zvoliť typ komunikácie a to GSM Data. Potvrdením OK sa dostanete k ďalšej položke v menu Komunikácia, ktorú je potrebné zmeniť, a to na GSM Data 
7. v podmenu GSM Data vyplníte tieto položky: 


Telefónne číslo (Phone number): 01915
                                                          
927
Typ vytáčania (Dial type): Analog
Uživateľ. meno (User ID): wap
Heslo (Password): wap
Čas neaktívny (Inactive TimeOut): 150 (300)

8. v menu Komunikácia ďalej vybrať položku Brana (Gateway) a vyplníte tieto položky: 

Uživateľ. meno (User ID): wap
Heslo (Password): wap
Adresa GSM dát (IP address): 148.122.161.115
                                                     
195.012.140.145

Po zadaní parametrov je potrebné vrátiť sa úplne na začiatok do prvého podmenu WAP služby a vybrať druhú položku označenú ako názov Domovskej stránky. Ak ste postupovali podľa návodu, bude mať druha položka názov Nextra / Globtel. Vyberiete položku Nextra / Globtel a pripojíte sa na hlavnú stránku NextraWAP / GlobtelWAP.
Späť hore


 | online objednanie | online dohoda | wap stránka | kde nás nájdete | wap nastavenie | napíšte nám | inzerujte u nás |
| ordinačné hodiny | zmluvné poisťovne | zdravotníctvo na internete | naša ambulancia | home |

©Copyright by Dr. Timkovič and Andyy, 2000. All rights rerserved.
Designed and programed by Andyy, 2000.